Перейти к содержимому

Goodbye

The time passed really fast while I was in this school. I was never an amazing student, but nonetheless, I really did enjoy my time here. My marks were not the greatest, in fact they suffered quite alot, however surprisingly enough I’ve made it past 12 grades. This school means alot to me, I met alot of interesting people, both my age and older or younger. I also met some great friends I could have never met without attending to this school. I am really thankful to everything this school has given to me. I am still confused about my future and what I am going to do after I graduate, which is terrible. I am always going to remember all the good times I used to have here, and after all this time, I say:

-Goodbye

Պատմություն

Գևորգյան Գևորգ, 12-1

 

10-րդ դասարան

 

Մշակույթ

 

Ա. Մշակույթ հասկացության սահմանումը և նկարագիրը

Բ. Մշակույթի տիպաբանությունը. քառամաս մոդել

Գ. Մշակույթի կամ ենթամշակույթի որևէ ուղղության նկարագիր

 

Ա) Մշակույթը հասարակության և մարդու զարգացման որոշակի մակարդակ է, որն արտահայտվում է մարդկանց գործունեության և կյանքի կազմակերպման ձևերով և տիպերով։ «Մշակույթ» հասկացությունը օգտագործվում է որոշակի պատմական դարաշրջանների, հասարակական-տնտեսական ֆորմացիաների, կոնկրետ հասարակարգերի, ազգությունների, ազգերի, ինչպես նաև կյանքի ու գործունեության առանձնահատուկ եղանակների զարգացման մակարդակը բնութագրելու համար։

 

 

Բ) Մշակությոի տիպաբանություն

 

 

Էթնիկ մշակույթ

 

Էթնիկ մշակույթը հիմնականում ներառում է կենցաղի ոլորտը, սովորույթները, հագուստի առանձնահատկությունները, ֆոլկլորը, ժողովրդական ասացվածքները և այլն։ Յուրաքանչյուր ազգ ունի իր էթնիկ սիմվոլները։ Էթնիկ մշակույթում գերակշռող ուժեր են ավանդույթները, սովորությունները, սովորույթները, որոնք ընտանեկան կամ փոքր խմբի մակարդակում փոխանցվում են սերնդեսերունդ։ Տվյալ պարագայում մշակութային հաղորդակցման որոշիչ մեխանիզմ է հանդիսանում կողք կողքի ապրող սերունդների անմիջական շփումը։ Ժողովրդական մշակույթի էլեմենտներից են ծեսերը, սովորույթները, առասպելները, հավատալիքները, լեգենդները, ֆոլկլորը. Դրանք պահպանվում և փոխանցվում են տվյալ մշակույթի սահմաններում յուրաքանչյուր մարդու անմիջական բնական ընդունակությունների՝ հիշողության, բանավոր խոսքի և կենդանի լեզվի, բնածին լսողության և օրգանական պլաստիկայի միջոցով։ Նմանատիպ մշակույթը տրանսլացիայի կարիք չունի, և ինչ որ առումով համարվում է նախագրային մշակույթ։ Էթնիկ մշակույթը կարելի է նաև նույնականացնել «Բնական տնտեսությանը», որն ունի կոլեկտիվ, համայնախմբային անմիջական բնույթ։ Էթնիկ մշակույթը զերծ է հեղինակներից, այն անանուն է։

 

 

Ազգային մշակույթ

 

Ազգային մշակույթը միավորում է մարդկանց, ովքեր ապրում են մեծ տարածքներում և պարտադիր չէ, որպեսզի նրանք կապված լինեն արյունակցական կապերով։ Ազգային մշակույթի գոյատևման պայման է հանդիսանում գրային համակարգի ստեղծումը։ Գրային համակարգն է, որ նպաստում է մտքերի և սիմվոլների տարածմանը բնակչության գրագետ մասի մոտ, որը նպաստում է ազգային միասնականությանը։ Գրավոր մշակույթը ընդդիմանում է խոսակցական կենդանի լեզվի տարերքին, դրա տեղական բարբառներին և սեմանտիկ տարբերություններին։ Ազգային մշակույթի ծագման մասին նախ և առաջ դատում ենք գրավոր խոսքի և ազգային գրականության առաջացման փաստից։ Որպես կանոն, ազգային մշակույթը զերծ է պաշտամունքային բնույթից և մեծամասամբ հանդիսանում է անհատական ստեղծարարության արդյունք։ Ազգային մշակույթն, ընդհանուր առմամբ, ստեղծվում է ոչ թե ողջ էթնոսի, այլ հասարակության գրագետ զանգվածի կողմից։ Ազգային մշակույթի ներքին կառուցվածքն ու կազմավորումը շատ ավելի բարդ է, քան էթնիկ մշակույթինը։ Ազգային մշակույթը ավանդական կենցաղային մակարդակին զուգահեռ անդրադառնում է նաև մասնագիտական մշակութային ոլորտին, առօրյա ոլորտներց բացի նաև մշակույթի հատուկ ճյուղերին՝ գրականությանը, փիլիսոփայությանը, գիտությանն ու իրավունքին։ Ազգային մշակույթը պարզապես էթնիկ մշակույթների մեխանիկական հանրագումար չէ։ Այն ունի իր առանձնահատուկ մշակութային գծերը, որոնք առաջանում են այն ժամանակ, երբ բոլոր էթնիկ մշակույթները գիտակցում են իրենց՝ այդ նոր ազգին պատկանելու գիտակցումը։

Գ) Մշակույթի կամ ենթամշակույթր որևէ ուղղության նկարագիր:

 

Մշակույթը ընդգրկում է ոչ միայն գործունեության առարկայական արդյունքները (արվեստի ստեղծագործություններ, մեքենաներ, տեխնիկա, կացարաններ, իրավունքի և բարոյականության նորմեր և այլն) այլև սուբյեկտիվ՝ մարդկային ուժերն ու ընդունակությունները, որոնք իրականացվում են գործունեության մեջ (գիտելիքներ, ունակություններ, արտադրական և մասնագիտական հմտություններ, աշխարհայայացք և այլն)։ Մշակույթը բաժանվում է նյութական և հոգևորի։ Նյութականը ընդգրկում է ողջ նյութական գործունեությունը և նրա արդյունքները, հոգևոր մշակույթը ընդգրկում է գիտակցությունը, հոգևոր արտադրության ոլորտը (ճանաչողություն, բարոյականություն, դաստիարակություն, հասարակության գիտակցության ձևերը)։

 

11րդ դասարան

 

Հնչյունաբանություն

Գևորգ

Բառագիտություն

Հոկտեմբեր Բառ

Christmas and New Year’s day

End of the Year

Was this year better or worse for you?
It was one of the worst years in my life.
What was the happiest thing for you this year?
Finally seeing my Brother and Mom, when they came back from UK.
What was the saddest thing for you this year?
Everything else.
What would you like to change?
What am I ABLE to change?
Do you have any regrets about this year?
I regret every single choice in my life.
Were there any dreams you couldn’t fulfill?
I didn’t have any.
Did you enjoy last Christmas?
It was okay.

New Year is coming

Did you believe in Santa Claus when you were a child?
No, I never did.
Do you celebrate Christmas in your country?
We have something called «the holy birth». I guess you could call it Christmas.
Do you celebrate Christmas in a traditional way?
No
Do you enjoy Christmas time?
A little
Do you exchange presents with your friends and with your relatives?
No
Do you attend any special religious ceremonies during the Christmas season?
No
Do you have a Christmas tree?
Yes
If so, how do you decorate it?
It was okay.

When do you put it up?
Before the Christmas
When do you take it down?
After the Christmas

Is it real or artificial?
Artificial

Do you have a Christmas party at school?
I don’t know
If so, do you take part in it and how do you take part in it?
I don’t

Do you have any plans to go to a Christmas party?
No
Have you ever celebrated Christmas in a foreign country?
No
How do you usually spend New Year’s Eve? How about New Year’s Day
Nothing special
What is the typical menu for a Christmas meal in your family? (… in your country?)
We don’t serve menus. What is our home? A restaurant?

What kind of interesting things do you do for Christmas in your home country?
None
What kind of presents do you expect to get this Christmas?
None
Do you give Christmas presents?
No
If so, whom do you give Christmas presents?
No-one

Living alone

I, personally, have nothing against leaving your familiy and living alone or with friends. That just makes one’s life alot more diverse and interesting. Advantages of living alone are, like I mentioned, making a person’s life alot more diverse and interesting, rather than just getting food and shelter from your parents. Living alone has its flaws though. People can feel alone, some people even are afraid of living alone in a bigger apartment.

Նախագիծ 3

1) (x-6) × 8 = 72

x = 72/8

x = 9 + 6

x = 15

 

2) (x+7) / 5 = 10

x = 43

 

3) (x × 4) — 9 = 19

7 × 4 = 28

28 — 9 = 19

 

4) 400/x = 8

x = 400/8

x = 50

 

5) (1.3 × 5.3^4 — 5.3 × 1.3^4) / (3 × 1.3 × 5.3) = 1005.3 / (146.7 + 20.7) = 14

 

6) (\/60 — \/20) / (\/5 — \/15) = 7.7 — 4.4 / 2.2 — 4 = 33.3 / -1.8 = ~ -2

 

7) (0.16 — 1) /( 0.2 + 1) × (0.1 + 1) / (0.03) = (-0.84)/(1.2) × 1.1/-0.06 = -0.7 × 18 = ~12

Նախագիծ 2

Նախագիծ 2

1) Ո՞ր եռյակում են թվերը գրված աճման կարգով:

2/5, 3/7, 1/2

0.4, 0,43, 0,5

2) Ո՞ր երյակում են թվերը գրված նվազման կարգով:

0.75, 0.67, 0.6

0.75, 2/3, 3/5

3) Գտնել 12-ի 3/4 մասը

Պատասխան` 9

4) Գտնել 11/90 և 5/36 կոտորակների տարբերությունը:

(11/90) — (5/36) = (22-25/180) = -(3/180) = -(1/60)

5) Գտնել 11/90 և 5/36 կոտորակների միջին թվաբանականը:

(11/9) + (5/36) = 22+25/180 = 47/180

(47/180) ÷ 2 = 47/360

6) Գտնել {11/9 ; 5/36} միջակայքին պատկանող 15 հայտարարով սովորական կոտորակը:

Պատ.` 2/15

7) Ո՞րն է այն թիվը, որի 20% հավասար է 7ի:

7×5=35

8) Գտնել այն թիվը, որի 12.5%-ը հավասար է 4-ի :

4×8=32

9) Գնել այն թիվը, որն իր 20%-ից մեծ է 60-ով:

75-ի 20%= 15

15+60=75

10) Գտնել 90 և 30 ընդհանուր բազմապատիկը:

180/90 = 2

180/30 = 5

11) 11/90 — 5/36= 22-25/180= -5/180 = -1/60

12) 11/9 + 5/36 = 22+25/180= 47/180

Նախագիծ 1

Նախագիծ 1

Բնական թվեր

1) Մտապահված թվից հանեցին 6, ստացած թիվը բազմապատկեցին 8-ով և ստացան 72: Գտնել մտապահված թիվը:

(x-6)•8=72

x=(72÷8)+6

x=15

2)Թվերից ո՞րն էր 9-ի բազմապատիկ:

29610÷9=3290

3) Ո՞րն է փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգ:

29 և 180

4) 128 և 168 թվերի ամենամեծ ընդանուր բազմապատիկը:

128÷8=16

168÷8=21

5) Նշված թվերից ո՞րն է 9-ի բազմապատիկ:

174456÷9=19384

6) Քա՞նի պարզ թիվ կա [10;30] միջակայքում:

11, 13, 17, 19, 23, 29

Պատ.` 8

7) Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը` 7, իսկ մնացորդը` 4:

11×7+4=81

8)Գտնել թիվը, որը բաժանվում է 6ի:

40452÷6=6742

Ալիսիա Կիրակոսյան

Ես պոեզիայից 《գլուխ չեմ հանում》: Բայց ավելի քիչ 《գլուխ հանեցի》տվյալ հեղինակի բանաստեղծություններից: Ես ոչինչ դրանցից չհասկացա, չնայաց որ շատ փորձեցի: Բանաստեղծությունները, իմ կարծիքով պետք է լինեն գեղեցիկ, և արտահայտեն իմաստ: Կոնկրետ ես չեմ կարծում որ տվյսլ հեղինակի բանասգեղծությունները համընկնում են այդ հատկանիշներին: Սա ամենն է, ինչ ես ունեմ ասելու: